Startside

Kontakt oss

Daglig renhold

Hovedrengjøring

Tepperens

Vinduspuss

Oppskuring-boning

Matteutleie

 
 

Velkommen til Renia AS!

Renia AS er en mellomstor renholdsbedrift med over 20 års erfaring i å levere fast og temporært renhold til bedrifter - både private og offentlige.


Som driftssjef er det mitt ansvar å påse, at de forpliktelser vi har påtatt oss overfor hver enkelt kunde, blir oppfylt.


Vi har et tett samarbeid med både våre kunder og ansatte, noe som fører til stabilitet og trygghet. Vi er kjent for punktlig levering, god kvalitet, fleksibilitet og kort responstid. Både våre kunder og ansatte har en kontaktperson å forholde seg til.Et fagmessig og regelmessig utført renhold er en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø i din bedrift. Det er vanskelig å verdisette hva det betyr i bedriften, men det er ingen tvil om at det bidrar til økt trivsel og dermed er med på å høyne effektiviteten til hver enkelt medarbeider.


Forutsetningen for at du skal bli fornøyd, er at vi begge vet hvilke forventninger du har til renholdet som skal utføres. Jo høyere krav du stiller, jo mer ressurser må vi sette inn. Som oftest har man et budsjett å forholde seg til og da er det viktig at begge parter blir eninge om hvordan disse midlene skal benyttes og hvilken renholdsstandard man kan forvente seg. Hvis disse grunnleggende forutsetningene er til stede, har man de beste forutsetninger for å bli fornøyd.


Renhold blir utført av mennesker og kvaliteten på utført renhold er til syvende og sist avhengig av hva den enkelte renholder presterer til enhver tid. Det er derfor viktig at vi som renholdsbedrift har etablert et kvaltitetssikringssystem, som hurtig fanger opp avvik og iverksetter tiltak, slik at vi hurtig kommer tilbake til avtalt kvalitetsstandard.


Ta kontakt med meg og la oss i fellesskap foreta en gjennomgang av din bedrifts renholdsbehov.


Jeg ser frem til å høre fra deg.Karin Meisingset

Driftssjef